Zabezpečovací techniku dokážeme přizpůsobit všem typům budov a požadavkům zákazníka.
Lze ji přizpůsobit i pro ovládání různých elektrosoučástí stavby, které se pak dají ovládat přímo v budově či například pomocí telefonu nebo internetu.
Používáme převážně výrobky firmy JABLOTRON ALARMS a.s., která poskytuje celkový sortiment zabezpečení i s možností připojení na pult centrální ochrany.

Montáže periférií jsou prováděny drátově nebo bezdrátově.

Bezdrátové provedení je možné i v nově postavených či opravených stavbách, jelikož není zapotřebí žádného propojování částí ochrany žádným kabelem či jiným způsobem.
Vše komunikuje mezi sebou bezdrátově.

Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže jsme Vám schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.

Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:
- poškození jakéhokoliv prvku systému
- pohybu osob
- zakouření
- prudkému zvýšení teploty

Hlídání se zapíná pomocí:
- mobilního telefonu na dálku (pokud zapomenete zajistit, nebo se jen chcete přesvědčit že je zajištěno)
-internetu, pomocí tzv. Samoobsluhy (heslovaný přístup s nejvyšší bezpečností)
- revolučního řešení ovládacího modulu - snadným výběrem příslušné volby a přiložením ovládacího RFID čipu

Při poplachu systém:
- rozlišuje požární poplach
- zavolá na Váš mobilní telefon a pošle Vám informační SMS
- přivolá zásahovou jednotku z pultu centrální ochrany
(střežení pultem si v případě zájmu o tuto službu můžete vyzkoušet na 3 měsíce zdarma)
- omylem vyvolaný poplach lze zrušit vypnutím střežení

Kromě signalizace poplachu systém umožňuje:
- sledovat kdo a kdy provedl zajištění (v případě zájmu Vám zajistíme zasílání těchto informací na mobilní telefon formou SMS zprávy)
- reportovat výpadek elektrické sítě (pokud chcete předejít nebezpečí například rozmzrnutí mrazáků a podobně)
- procházet paměť událostí
- ovládat spotřebiče nebo například osvětlení

Spolehlivost provozu:
- záložní akumulátor zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až dnů
- systém je napájen z elektrické sítě
- veškerá komunikace prvků je kódována a nehrozí tedy překonání střežení pomocí jiného zařízení
- spolehlivá bezdrátová komunikace je zajištěna externí anténou

Záruka:
- na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 5 let
- při použití dodané bezpečnostní SIM karty se prodlužuje záruka na 7 let
- na provedení montáže poskytuje naše firma záruku 2 roky
- záruka se nevztahuje na výměnu baterií ani záložního akumulátoru
Alarm Jablotron
BOHA Elektro s.r.o.